Avtalet klart för dubbningsföretagen

Efter sju veckors konflikt träffade Teaterförbundet ett nytt avtal med dubbningsföretagen SDI Media och Dubberman. Avtalet innebär en löneökning med 5,3 procent för den vanligaste formen av dubbning och löper på två år. Därmed upphör också konfliktåtgärderna med omedelbar verkan.

– För Teaterförbundet är det stor framgång att vi nu har kollektivavtal med alla de ledande dubbföretagen. Vi kommer nu tillsammans med SDI Media och Dubberman arbeta vidare för en heltäckande avtalsreglering av dubbmarknaden, säger Ulf Mårtens, vd för Teaterförbundets Rättighetsbolag, som lett förhandlingarna för Teaterförbundet.

– Jag är oerhört stolt att vara ordförande i ett förbund där medlemmarna har visat en enastående styrka och solidaritet, vilket har varit grunden för detta positiva resultat, säger Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande.

Det nya avtalet innehåller förutom löneökningar också en reglering av vissa upphovsrättsliga frågor samt att parterna fortsättningsvis ska genomföra regelbundna förhandlingar om löner och allmänna villkor, som på arbetsmarknaden i övrigt.

– Även frilansare ska ha rätt till en löneutveckling och möjligheter att hävda sina villkor på arbetsmarknaden. Avtalet är därför en stor framgång för hela Teaterförbundet i arbetet med att avtalsreglera villkoren för alla frilansare som arbetar utanför de etablerade avtalsområdena, säger Anna Carlson.


Bakgrund

Teaterförbundet har legat i konflikt med dubbningsföretagen SDI Media och Dubberman sedan den 26 april. Konflikten har innefattat både en strejk och en blockad mot nya anställningar/uppdrag.

Bakgrunden är att de röstskådespelare som arbetar med dubbning inte fått några löneökningar sedan 2003.

Teaterförbundet har nu kollektivavtal med företag som täcker mer än 95 % av dubbningsmarknaden.

En mindre aktör, Eskimo Avenue i Göteborg, saknar ännu kollektivavtal. Teaterförbundet är i förhandling om att också detta företag ska teckna avtal.