Avtalsrörelsen 2023

Nu har avtalsförhandlingarna startat! Det innebär att Scen & Film under våren omförhandlar majoriteten av våra kollektivavtal.

Både vi och våra motparter kommer till förhandlingsbordet med yrkanden, dvs förslag på förändringar i kollektivavtalet. Våra yrkanden är baserade på ett urval av de ändringsförslag som vi fått in av er medlemmar. Förhoppningen är att vi tillsammans hittar bland annat hållbara och långsiktiga lösningar som gynnar en god arbetsmiljö, rättvis och korrekt upphovsrättsersättning och trygga anställningsförhållanden. När det nya avtalet är påskrivet är det dags att i praktiken genomföra det man kommit överens om. Alla berörda, dvs både medlemmar och förtroendevalda, kommer att få information om det nya kollektivavtalet och de förändringar som gjorts.

Under avtalsrörelsen förhandlas och bestäms även den totala kostnadsökningen på arbetsmarknaden. Det resulterar bland annat i ett riktmärke för hur mycket exempelvis lönerna procentuellt bör öka fram tills nästa avtalsrörelse. Detta bestäms av industrisektorns parter, som är först ut med att omförhandla sina kollektivavtal och förväntas vara klara senast 31 mars. En hållbar löneutveckling är en förutsättning för en fungerande och blomstrande bransch och är dessutom särskilt viktig i dagsläget. Löneökningen är därför givetvis också en betydelsefull fråga för Scen & Film i avtalsrörelsen.