Avtalsrörelsen pågår

Det så kallade märket för årets avtalsförhandlingar är satt av industrins parter, och Teaterförbundet för scen och film har inlett sina förhandlingar med arbetsgivarmotparterna. Märket är vägledande för arbetsmarknadens övriga kollektivavtalsförhandlingar.

Förhandlingar pågår om ett av förbundets största avtal, det så kallade Riksavtalet som omfattar alla institutionsteatrar. Arbetsgivarmotpart är Svensk Scenkonst.

Därefter följer avtalsförhandlingar för fria professionella teatrar och för dansområdet, biograf, dubbning och ljudbok. Film, tv och video-avtalet förhandlas senare i höst.

Avtalet med Sveriges Radio är färdigförhandlat och kommer att publiceras på hemsidan inom kort.