Uppskjuten avtalsrörelse

Industrins parter har beslutat att skjuta fram avtalsförhandlingarna till i höst. Anledningen är den pågående pandemin, orsakad av Coronaviruset, som ger stora effekter på samhällsekonomin.

Industriavtalet bestämmer det så kallade ”märket” för avtalsförhandlingarna, det vill säga vilken nivå löneökningarna ska ligga på.

Det påverkar även Teaterförbundets avtalsområden och avtalsrörelsen skjuts därför upp. De berörda kollektivavtalen förlängs med oförändrade villkor. Avtalen som omfattas är bland andra Institutionsteater, Film-, tv, videoavtalet, Teatercentrum, Danscentrum, Privatteater, Talbok och Biograf.

De nuvarande avtalen förlängs med 7 månader.

Det innebär att avtalen som löper till den 31 mars 2020 nu gäller till och med 31 oktober 2020, de till den 30 april gäller till den 30 november och de till den 31 maj gäller till den 31 december.