Bästa regikollegor

Våren har kommit och SFR har en ny styrelse, två viktiga händelser mitt i en värld med plötsligt skiftande spelplaner och en förödelse som pågår nära och utan stopp. Våren är viktig med sin skönhet och sitt inneboende under genom att bara hända och en ny styrelse är viktig för att möta förändringarna i vår bransch.

Först vill vi tacka den avgående styrelsen som tog oss igenom två år av pandemi och mer. Ni har varit engagerade och har med er klokskap varit med och forma dessa år, så stort tack Maria Eriksson Hecht, Anna Eborn, Marcus Carlsson, Goran Kapetanovic och Henry Selder. Tack för fint och viktigt arbete!

Den nya styrelsen valdes in på årsmötet i april och består av ordförandena Carl Javér (omval) och Karin Wegsjö (år 2) och ledamöterna Kristina Humle (nyval) Lena Koppel (nyval) Måns Herngren (nyval) Kersti Grunditz Brennan (omval) Alexe Landgren (omval) Jessica Nettelbladt (nyval), Fredrik Edenfelt (nyval) och Karin Fahlén (nyval).

Vi är glada och stolta över den nya styrelsen som har gett oss en stark förstärkning på spelfilm och tv-seriesidan. Inom det området förändras landskapet mer än någonsin och vi har stora utmaningar gällande upphovsrätt, regiinflytande och arbetsvillkor. För att tackla detta känns det viktigt och bra med den kompetens styrelsen nu besitter.

Christina Olofsson är fortsatt adjungerande ledamot liksom Elisabet Gustafssons som också är styrelsens representant i FERA – den Europeiska föreningen för filmregissörer.

Vi har under året bla arbetat med avtalsförhandlingar med SVT, publicerat nya regisamtal i samarbete med Kulturakademin (https://www.kulturakademin.com/k-play/tagg/masterclass-i-filmregi/) och samordnat hjälp till Ukrainska regissörer. Dessutom har vi haft vår första fysiska träff med regigalan på Konstnärshuset i Stockholm i mars. Ett efterlängtat häng för oss svenska regissörer!

Nu laddar vi inför ett nytt år där utmaningen bla är att skapa vettiga villkor för regissörer som arbetar mot streamingtjänster, förstärka regissörens rättigheter och skapa bättre villkor för dokumentärfilmare som har SVT med som finansiär. Och håll ögonen öppna för kommande medlemsmöten!

Glöm inte att få med dina kollegor i SFR!

Med vänlig hälsning,
Carl Javér och Karin Wegsjö, delat ordförandeskap