Beslut om Boråsscenen dröjer

Idag beslöt styrelsen för Regionteater Väst att bordlägga beslutet om den planerade omorganiseringen av teaterns verksamhet.

I våras lade ledningen för Regionteater Väst fram ett starkt kritiserat förslag på omorganisering. Det gick ut på att all verksamhet skulle förläggas till Uddevalla, och att dansscenen i Borås enbart skulle behållas som gästspelsscen.

Såväl Teaterförbundet, lokala politiker som de anställda har ställt sig frågande till förslaget, som skulle innebära att den mycket framgångsrika verksamheten, som började byggas upp redan 1998, skulle upphöra. Teaterförbundet begärde därför att en löntagarkonsult skulle se över vilka konsekvenser förslaget skulle få.

I sin rapport menar löntagarkonsulten Dick Jacobsson att man inte på allvar har undersökt andra möjliga lösningar än en nedläggning. Han pekar också på förlusten av det unika danskompani för barn och ungdomar som Boråsscenen idag har.

– Danskompaniet på Regionteater Väst har varit mycket framgångsrikt i sin målsättning under ledning av sin konstnärliga ledare. Att ersätta en konstnärlig ledare hos danskompaniet med en repertoarchef för all scenkonst och tillresta koreografer per produktion äventyrar det som är grunden för kompaniet som institution, menar löntagarkonsulten Dick Jacobsson.

Personalen har presenterat flera alternativa lösningar och de lokala politikerna har inbjudit till vidare diskussioner. I rapporten skriver löntagarkonsulten Dick Jacobsson att förankringsarbetet lider av stora brister och rekommenderar ledningen att genomlysa ett par alternativ djupare.

– Det är positivt att styrelsen har bordlagt beslutet. Förhoppningsvis är detta ett första steg till att den unika dansverksamheten för barn och unga i Borås bevaras och utvecklas, säger Jaan Kolk, Teaterförbundets förbundsdirektör.