Beslut om vaccinationsbevis fattat

Regeringen har nu fattat beslutet om att införa ett vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december.

Det gäller arrangörer som samlar fler än 100 personer inomhus, till exempel på teatrar, biografer, idrottsevenemang och gudstjänster.

Att kräva vaccinationsbevis är frivilligt för arrangörerna, men om det inte används krävs särskilda smittskyddsåtgärder: anvisad sittplats, sällskap om högst 8 personer och en meters avstånd mellan sällskapen. För upp till 100 personer gäller inga avståndskrav.

Regeringen kommer att ser över om det kan vara ett verktyg även i andra sammanhang, som till exempel vid mässor och liknande.