Besök Tillväxtverkets företagsakut

Tillväxtverket är en myndighet som arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i Sverige”. De hanterar bland annat stödet för korttidsarbete under coronapandemin.

Den 24 april träffade Teaterförbundets ordförande, Simon Norrthon, och förbundsdirektör, Mika Romanus, tjänstemän på Tillväxtverket för att berätta om hu corona-pandemin påverkat förbundets egenföretagare och vilka farhågor vi ser framöver.

Tillväxtverket redogjorde för hur myndigheten just ställt om mycket av sina resurser till att hantera de nya medlen för korttidsarbete men att förberedelser även pågår för att vara redo att hantera nya uppdrag som tar sikte på egenföretagare.

Tillväxtverket är medvetna om att de enskilda firmorna drabbas hårt och förbereder sig för att kunna jobba snabbt om det visar sig att det kommer nya krispaket.