Biblioteksersättning för ljudböcker

Ljudböcker inlästa av skådespelare är en växande del av utlåningen vid bibliotek. Författare och översättare får sedan länge ersättning för detta och sedan slutet av 1990-talet får även kompositörer och musiker ersättning vid utlåning av musik. Den enda grupp som står utanför biblioteksersättningen är utövande konstnärer som läser in kommersiella ljudböcker.

Teaterförbundet har vid upprepade tillfällen påpekat orättvisan i detta och politiska löften har ställts ut om att lösa frågan. Men i regeringens proposition till riksdagen med anledning av litteraturutredningen har man än en gång valt att skjuta frågan på framtiden.

I dagarna besökte Teaterförbundet riksdagens kulturutskott för att diskutera frågan. Här intill kan du läsa den skrivelse som lämnades till utskottet. Där finns även ett brev till kulturministern från nio skådespelare som arbetar med inläsning av kommersiella ljudböcker.