Big Brother anmält av Arbetsmiljöverket

Produktionsbolaget som producerar dokusåpan Big Brother har anmälts för brott mot arbetstidslagen av Arbetsmiljöverket, sedan två yrkesgrupper i produktionen haft för långa arbetspass under inspelningen.

Teaterförbundet fick uppgifter om att det rådde missförhållanden vad gällde arbetstiden på inspelningsplatsen för Big Brother, bland annat för de personer som arbetar som avsnittsredaktörer och avsnittsassistenter. Teaterförbundets regionala skyddsombud Mårten Gunnartz tog då kontakt med produktionsbolaget Endemol.

– Att inte följa reglerna i arbetstidslagen är ett lagbrott. Det går dock att söka dispens – men det måste ske innan produktionen påbörjats, säger Mårten Gunnartz.
– Det är nödvändigt att grunderna i arbetstidslagen respekteras. Stora övertidsuttag och förkortad nattvila leder ofta till hälsoproblem för den enskilde anställde och ökar riskerna för olyckor inom teamet, framhåller Mårten Gunnartz.

Produktionsbolaget kontaktade därefter själva Arbetsmiljöverket för att söka dispens för två yrkesgrupper. Arbetsmiljöverket gav dispens i vissa delar men avslog ansökan när det gäller överskridandet av den ordinarie arbetstiden. Samtidigt anmälde Arbetsmiljöverket produktionsbolaget för lagbrott.

– Teaterförbundet vet att det i film- och teaterproduktioner är nödvändigt att hitta branschanpassade lösningar på arbetstiderna och har många gånger medverkat till att skapa sådana, säger Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk.
– En bra grund för detta är ett kollektivavtal vilket produktionsbolaget saknade, avslutar Jaan Kolk.