#blackouttuesday

Mordet på George Floyd den 25 maj i Minneapolis har upprört en hel värld, men han är inte den förste svarta man att utsättas för rasistiskt övervåld från polisen i USA. Nu anordnas både spontana och organiserade protester över hela USA, men också i andra länder. Demonstrationerna kräver förändring, på djupet. Strukturell rasism finns överallt och vi har alla en skyldighet att tydligt markera varje gång vi ser förtryck och orättvisa.

Vi kan förändra världen till en bättre plats där alla liv är värda lika mycket, överallt. En värld där vi är lika inför lagen med samma möjligheter och rättigheter, oavsett hudfärg, religion, etniskt ursprung, funktionsvariation, klass, kön, sexuell läggning, ålder eller könsidentitet. För att komma dit måste vi erkänna att orättvisa finns och att förändring börjar inifrån. Teaterförbundet för scen och film står i solidaritet med alla som utsätts för rasism, var det än sker.

Simon Norrthon, ordförande
Teaterförbundet för scen och film


#blackouttuesday

The murder of George Floyd on May 25 in Minneapolis has riled the entire world. But he is not the first black man to be subjected to racial violence by US police. Now both spontaneous and organized protests are taking place not only across the United States but also in other countries. These demonstrations are demanding significant change. Structural racism is everywhere, and we all have an obligation to clearly identify oppression and injustice whenever we witness it.

We can create a better world where all lives are of equal value, where we are equal before the law, and where we all have the same opportunities and rights, regardless of skin color, religion, ethnic origin, physical ability, class, gender, sexual orientation, age, or gender identity. To get there, we must acknowledge that injustice exists and that change begins from within. Teaterförbundet, the Swedish Union for Performing Arts and Film,  stands in solidarity with everyone who has been exposed to racism, no matter where it has happened.

Simon Norrthon, President

Teaterförbundet – the Swedish Union for Performing Arts and Film