Bra arbetsmiljö med god samverkan

Att arbetsgivare och anställda arbetar tillsammans med arbetsmiljöfrågor kallas samverkan. Det är viktigt för att kunna skapa en riktigt bra arbetsmiljö. När alla hjälps åt blir det lättare att förebygga problem, hitta de bästa lösningarna och se till att verksamheten utvecklas. En väl fungerande samverkan bidrar till att göra arbetsplatsen friskare, mer framgångsrik och bättre rustad att möta utmaningar.

Foto: Prevent

På webbsidan godsamverkan.nu finns filmer och reflektionsfrågor som kan användas för att inspirera till ännu bättre samverkan i det lokala arbetsmiljöarbetet. Där finns också tips på verktyg och utbildningar att använda för att förbättra arbetsmiljön. De vänder sig till chefer, skyddsombud, företagsledning, HR-funktion och anställda.

Godsamverkan.nu är ett initiativ från Prevent tillsammans med LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Prevent har även tagit fram ett kampanjkit för sociala medier 

Sök stöd till arbetsmiljöutbildning

Ett steg till god samverkan är att gemensamt delta i en arbetsmiljöutbildning. Afa Försäkring har nu öppnat sin anmälningssida för arbetsgivare att ansöka om stöd.

Afa Försäkrings webbplats  finns information om stödet och vilka utbildningar som omfattas.

När chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen är stödet 70 procent av deltagaravgiften. Om man går var för sig är stödet 50 procent av deltagaravgiften.
De 75 miljoner som Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd gäller för arbetsmiljöutbildning under 2021–2023.