Branschanpassad handledarutbildning

2014 tecknade Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film ett kollektivavtal gällande yrkesintroduktionsanställning. Inom ramen för yrkesintroduktion har vi nu möjlighet att erbjuda våra medlemmar kostnadsfri branschanpassad handledarutbildning. Utbildningarna kommer att ges nationellt under 2017. Med start i Stockholm under maj, därefter ibland annat Umeå, Göteborg och Malmö.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med handledning av individer inom de tekniska och administrativa yrkena. Även du som handleder lärande på arbetsplats i andra utbildningsformer såsom praktikanter, prao, lärlingar eller trainees. Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till Svensk Scenkonst och Teaterförbundets medlemmar.

Syftet med utbildningen är att handledaren ska bli väl förberedd för att handleda personers lärande och veta vad som förväntas av arbetsplatsen vad gäller förberedelser, arbetsmiljö, handleda och lära samt följa upp och återkoppla.

Du får genom denna utbildning kunskap och effektiva redskap för att kunna vara ett bra stöd och kunna handleda och utveckla individer. Utbildningen bidrar också till annan kompetenshöjning, till exempel vid introduktion av nyanställda på arbetsplatsen.

Läs mer om  yrkesintroduktionsavtalet.

Anmäl dig till kurserna ”Branschanpassad handledarutbildning” på Svensk Scenkonst hemsida.