Brev till kulturministern

Här kan du läsa det brev som Daniel Norgren-Jensen på uppdrag av Kungliga Balettens Förening skrivit till kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Till Alice Bah Kuhnke
Kulturdepartementet

Hej!

Med detta brev vill jag uttrycka min och mina kollegors oro inför förändringen av dansarnas pensionsvillkor. Villkor som kommer att förändras i och med regeringens beslut att avveckla den så kallade Pisa-förordningen från den 1 januari 2015. De stora förlorarna blir dansare och sångare vid Kungliga Operan, GöteborgsOperan och andra scenkonstinstitutioner, vars rätt till en lägre pensionsålder tas bort.

Vi vänder oss till dig som kulturminister, men vi vädjar även till dig som vår ägare och därmed vår arbetsgivare. Vi vill naturligtvis också ha satsningar på scenkonsten men det måste ske med friska pengar och inte med våra konfiskerade pensionspengar. Effekten av det beslut som tagits blir djupt orättvist.

Dansarna på Kungliga Operan har låga löner i en internationell jämförelse. Trots att våra löner även ligger under andra konstnärligt jämförbara grupper har vi inte lyckats komma tillrätta med denna problematik. Detta eftersom arbetsgivaren hänvisat till våra höga pensionskostnader. Från arbetsgivarens sida har man sett lön och pensionspremier som en sammanlagd lönekostnad.

Kungliga Operan håller en hög konstnärlig kvalitet och är ett av den svenska kulturens flaggskepp, tack vare de dansare och sångare som vigt sina yrkesliv åt nationalscenen. Vi känner oss nu orättvist behandlade. Många av oss som drabbas har gjort karriärval och livsval i tro om att de kontrakt vi ingick i vid anställning ska gälla. Förändringen har skett utan en dialog med oss. Vi vädjar därför till dig att lyssna på oss.

Den 1 december kl 11 så kommer Kungliga Balettens Förening och Teaterförbundet att anordna en manifestation för dansarnas och sångarnas pensionsvillkor utanför Kungliga Operans ingång vid Gustaf Adolfs Torg . Vi hoppas att du då kan komma och lyssna på dina anställda!

Daniel Norgren- Jensen, Första Solistdansare med Kungliga Baletten
På uppdrag av Kungliga Balettens Förening