Camilla Brown ny förbundsdirektör

Camilla Brown är ny förbundsdirektör för Scen & Film. 26 september började hon arbetet med att förbättra villkoren för de olika yrkesgrupperna inom scen- och filmområdet.

Första veckan som förbundsdirektör för Scen & Film har varit fullbokad för Camilla Brown. Hon har haft möten med flera medarbetare på kansliet och börjat planera hösten. Hon har också åkt till London där den internationella fackliga organisationen FIA samlats för att ta upp gemensamma strategier kring villkor för kulturarbetare.

– Det är frågor i ett delvis nytt sammanhang för mig. Men mycket är bekant från mina tidigare arbetsplatser, berättar Camilla Brown.

Närmast kommer hon från tjänsten som enhetschef för förhandlingsavdelningen på Lärarförbundet, där hon arbetat mycket med arbetsrätt, EU-rätt och internationella frågor. Hon har samtidigt varit delaktig både i ärenden där anställda behövt stöd och i mer övergripande förhandlingar kring avtal och regler. Tidigare har hon även arbetat med liknande frågor på fackförbundet Sulf, Sveriges universitetslärare och forskare.

– Många lärare har en anställning och är med i facket. Det är en skillnad mot kulturområdet. Ett viktigt mål är att fler väljer att gå med i Scen & Film. Men också att så mycket som möjligt stötta förtroendevalda och alla andra som engagerar sig. Tillsammans är vi starka! säger Camilla Brown.

De senaste åren har varit turbulenta inom scen och film. Först kom metoo-uppropen där övergrepp och missförhållanden uppdagades. Sedan slog pandemin ut hela kulturlivet, och visade att många kulturutövare saknade socialt skyddsnät eller annat stöd vid oförutsedda händelser. Nu har nya orosmoln blåst upp med krig i Ukraina, energiförsörjning och ekonomisk avmattning.

– Nästa år är ett stort avtalsår när avtal för över två miljoner anställda på svensk arbetsmarknad löper ut. Nu under hösten börjar arbetet inför förhandlingarna med arbetsgivarna, säger Camilla Brown.

De framtida villkoren för alla frilansare, egenföretagare och visstidsanställda finns också på agendan, där gensvaret från den nya regeringen blir avgörande.

– Upphovsrätten är ett annat viktigt område där det hänt en del. EU:s direktiv om nya regler ger utökade möjligheter till ersättning, även för yrkesgrupper som inte omfattats tidigare, säger Camilla Brown, som efter en mindre omorganisation på kansliet även tillträtt som vd för Upphovsrätt Scen & Film.

Privat tar hon del av kultur tillsammans med familjen. De upptäcker film och scenkonst, från opera och balett till musik, teater och bio.

– Jag växte upp i Flen där kulturutbudet var mer begränsat. Men nu tar jag och min man igen det tillsammans med våra barn här i Stockholm, säger Camilla Brown.

Sammantaget ser hon fram mot att få möta många av Scen & films medlemmar. Intrycket är redan att det finns ett stort engagemang att tillsammans göra det bättre och tryggare att arbeta inom scen och filmområdet.

Text: Peter Rehnfeldt