Cirkelledaravtalet färdigförhandlat

Det nya cirkelledaravtalet gäller från den 1 september 2014 till och med 31 augusti 2016.
För tillsvidareanställda cirkelledare finns ett löneutrymme om minst 5,2 %.

Löneutrymme fördelas lokalt på respektive arbetsplats. 2,6 % fördelas den 1 januari 2015 och 2,6 % den 1 september 2015.

Ett engångsbelopp om 1000 kronor utgår retroaktivt för hösten 2014.

Objektsanställda cirkelledare med en tjänstgöringsgrad på minst 25% får en lönehöjning med 2,2 % den 1 december 2014 och med 2,3 % den 1 september 2015.

Har du frågor om det nya avtalet kontakta Lars Åström,lars.astrom@teaterforbundet.se