Copyswede står inte ensamma

Copyswede arbetar för att manusförfattare, skådespelare, musiker och andra kulturskapare ska kunna försörja sig och leva på sitt arbete. Det skriver Teaterförbundets ordförande Anna Carlson och Dramtikerförbundets ordförande Pia Gradvall i en replik till Klas Elm, företrädare för Elektronikbranschen, på idg.se

Bakom de vackra fasaderna ryms ofta en annan verklighet. Det är en sanning som i dagsläget känns mer än aktuell.

Bakom Klas Elms artiklar står alltid en samlad grupp av globala aktörer på den digitala marknaden. Sällan väljer de att framträda med egna namn – utan för istället fram Klas Elm, eller i mer hemliga lobbysammanhang den så kallade Användargruppen. Detta för att det verkliga målet med verksamheten inte ska bli så uppenbar.

Klas Elm företräder de stora elektronikföretag som gör stora vinster på att sälja elektronikprodukter i Sverige. Den digitala utvecklingen och dessa företags marknad drivs av ett innehåll som skapas av våra medlemmar. Vi kan tydligt se hur de mest populära tjänsterna som bidrar till att sälja den mest framgångsrika teknikutrustningen hela tiden arbetar för att få fram ett allt mer riktat, kvalitetssäkrat och spännande innehåll.

Företagen bakom den Elmska fasaden är beroende av att innehåll fritt får kopieras av privatpersoner. Elms uppdrag är att hjälpa dessa företag att bli kvitt avgifterna för privatkopiering, som går till kulturskapare för att ersätta användningen av deras verk. 2014 uppgick ersättningen till 118 miljoner kronor.

Elm klipper i sitt inlägg ihop ett missvisande och felaktigt kollage av citat från remissvar på EU-kommissionens meddelande om en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten. Tvärtemot vad Elm antyder är de remissinstanser han åberopar inte alls förespråkare av ett reformerat privatkopieringssystem där avgiftsnotan förs över till skattebetalarna. Elm och hans medlemsföretag förespråkar däremot själva detta av den enkla anledningen att det skulle maximera elektronikföretagens vinster. Vinstintresset är ärligt men kortsiktigt. Det är Elms jobb att företräda det. De debattmetoder han använder i sitt värv når dock ständigt nya bottennivåer.

Copyswede arbetar för att manusförfattare, skådespelare, musiker och andra kulturskapare ska kunna försörja sig och leva på sitt arbete. De företag Elm företräder har under lång tid vägrat betala ersättningar till dessa grupper och istället satsat på en lång rad rättsprocesser mot kulturskaparna. Copyswede står dock inte ensamma. Alla politiska partier har gett sitt stöd till privatkopieringssystemet och de fjorton organisationer för kulturskapare med mer än 30 000 medlemmar som äger och driver Copyswede står enade bakom synen att dagens teknikneutrala lagstiftning är väl anpassad för att hantera ett förändrat medielandskap.

Anna Carlson – ordförande Teaterförbundet för scen och film
Pia Gradvall – ordförande Dramatikerförbundet
Artikeln har publicerats på idg.se
Där kan du även läsa Klas Elms inlägg.