Dagens besked om stöd en antiklimax

Regeringen meddelade i dag att evenemangsstödet höjs från 70 till 90 % under januari – mars månad. Taket för evenemangsstödet höjs också till 22,5 miljoner.

 

– Beskedet från regeringen om ett ökat stöd till kultur och evenemang blev något av en antiklimax för alla de konstnärer och övriga frilansare som står utan inkomster på grund av pandemin, säger Simon Norrthon, förbundsordförande i fackförbundet Scen & Film.

– Det är positivt att regeringen justerar det illa fungerande evenemangsstödet för att det ska få önskad effekt. Vi väntar dock fortfarande på besked om nya krisstöd som träffar konstnärer och övriga frilansare som står utan inkomster eller möjligheter att arbeta. Ett välfungerande evenemangsstöd möjliggör för arrangörer att överleva trots inställda föreställningar och uppskjutna turnéer, men det gör mycket lite för alla frilansare när deras arbetsmarknad står still, säger Simon Norrthon.

– Vi saknar också initiativ som visar på vägen framåt för svenskt kulturliv. Det måste till krisstöd från Kulturrådet och Konstnärsnämnden och en plan för hur restriktioner ska avvecklas och hur återstarten ska komma i gång. Kulturlivet har genom hela pandemin tagit ett enormt ansvar för att begränsa smittspridningen. Vi behöver en kulturpolitik som säkerställer att det finns ett vitalt kulturliv i Sverige när pandemin är över. Som det är nu förlorar vi konstnärskap och kompetens dagligen utan att regeringen agerar, säger Simon Norrthon.