Dags för HBTQ-Festivalen i Göteborg!

Teaterförbundet arbetar för mänskliga rättigheter och allas lika värde. Att främja mångfald och motverka diskriminering är en prioriterad fråga för oss.

Teaterförbundet finns med under årets HBTQ-Festival i Göteborg den 30 maj – 3 juni. Teaterförbundet finns i TCO-tältet i Regnbågsparken (Trädgårdsföreningen) varje dag kl. 13-17.
Vi arrangerar två möten som du är mycket välkommen att delta i!

Hur öppen är scenkonsten?
31 maj kl 15.00 – 16.30 i Sal Dur, Stora Teatern

Ett samtal om villkoren för HBT-personer inom scenkonst- och filmbranschen. Enligt en undersökning av brittiska Equity är det inte självklart för artister och skådespelare att vara öppet homosexuella. 40 procent håller tyst för sina agenter, av rädsla för diskriminering eller att bara få stereotypa roller. Hur är det i Sverige? Styr heteronormen scenkonst- och filmområdet? Hur är det för kvinnorna? När HBT diskuteras pratar man oftast om män. Har kvinnorna osynliggjort sig själva för rädslan att hamna utanför eller i stereotypa fack?

HBT-nätverk i Teaterförbundet?
31 maj kl 17.00 – 18.30 i Regnbågskvarteret Stora Teatern, Sal Dur

Är du medlem i Teaterförbundet och intresserad av hbt-frågor? Vill du vara med och påverka Teaterförbundets arbete med hbt-frågor och samtidigt få möjlighet till diskussioner och utbyten av erfarenheter när det gäller att vara hbt-person och arbeta inom scenkonst- och filmområdet? Kom så startar vi ett nätverk! Ett initiativ av medlemmar i Teaterförbundet.

För information om HBTQ-Festivalen, kontakta Katarina Hultin i Teaterförbundets styrelse. Hon kan också berätta mer om hbt-nätverket. Mejla till katarina.hultin@teaterforbundet.se

Läs mer om Teaterförbundets arbete i förbundets diskrimineringspolicy.