Danscentrumavtalet återstår

Under våren har Teaterförbundet tecknat nya kollektivavtal på alla större avtalsområden. Det större avtal som återstår är avtalet med Danscentrum för det fria dansområdet.

Det nuvarande avtalet löpte ut vid årsskiftet 2012/2013. Därefter har förhandlingar pågått om en ny lönemodell.

Eftersom det varit svårt att komma framåt i diskussionerna lämnade Teaterförbundet i början av juni ett slutbud som enbart gällde lönedelen i avtalet, för att medlemmarna inte ska drabbas genom uteblivna löneuppräkningar. Detta lönebud ligger på samma nivå som avtalen på andra delar arbetsmarknaden och som också legat till grund för förbundets avtal med Svensk Scenkonst och Teatercentrum.

Om detta inte visar sig framkomligt tvingas förbundet att under augusti överväga konfliktåtgärderna för att få ett nytt löneavtal.