Dansscenen i Borås räddad!

Styrelsen för Regionteater Väst fattade i dag ett beslut om att dansscenen i Borås blir kvar. Att teatern nu kan ha kvar båda scenerna i Uddevalla och Borås möjliggörs av att anslagen till teatern förväntas höjas.

I våras flaggade Regionteater Västs ledning för en omorganisering som gick ut på att lägga ned dansscenen i Borås och flytta all verksamhet till Uddevalla. Teaterförbundet var starkt kritiskt till detta förslag, som hade inneburit att Danssverige hade förlorat sin enda institutionsscen inriktad på barn och unga.

– Det är mycket glädjande att Boråsscenen får fortsätta att utveckla sin konstnärliga verksamhet för barn och unga, säger Jaan Kolk, Teaterförbundets förbundsdirektör.

När dansscenen byggdes upp under 2010 gjordes stora investeringar för att anpassa teatern, med särskilda dansgolv och nya loger. Många reagerade därför på förslaget att efter så kort tid lägga ner den framgångsrika Boråsscenen.

– Teaterförbundets lokalavdelning i Borås gjorde ett fantastiskt arbete för att visa ledningen och politiker i regionen på alternativa lösningar som kunde möjliggöra att dansscenen blev kvar, säger Jaan Kolk.