Datorer och surfplattor omfattas av privatkopieringsersättningen

Solna tingsrätt gav idag Copyswede rätt mot Samsung i en dom som säger att företaget måste redovisa hur många datorer och surfplattor de har importerat, då de i hög grad anses lämpliga för privatkopiering.

–    Ersättningen för privatkopiering är en del av försörjningen för många av våra medlemmar. Genom denna och tidigare domar är det nu klarlagt att mobiler och surfplatter omfattas. Det är ett bra besked om att lagstiftningen följer teknikutvecklingen, kommenterar Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk.

Redovisningen kommer sedan att ligga till grund för ersättningskrav från Copyswede. Teaterförbundet är medlem i Copyswede, som arbetar för att kulturskapare och rättighetshavare ska kompenseras när deras verk kopieras.

Enligt upphovsrättslagen är privatkopiering tillåtet i begränsad omfattning. Men kulturskapare ska kompenseras när deras verk kopieras och en privatkopieringsersättning ska betalas för de produkter som kan användas för att privatkopiera.