De statliga stöden till branschen måste fortsätta

Företrädare för live- och evenemangsnäringen, däribland Teaterförbundet för scen och film, har lämnat en hemställan till regeringen som lyfter behovet av att förlänga det statliga omställningsstödet och möjligheterna till korttidsarbete.

Situationen för många företag inom evenemangsnäringen är idag mycket allvarlig och ett stort antal arbetstillfällen är hotade. Det finns en överhängande risk för att ytterligare varsel om uppsägningar måste göras för att verksamheterna inte har besked om eventuell förlängning av stöden med tillräcklig framförhållning.

Det skriver representanterna för live och evenemangsnäringen i sin hemställan till regeringen, som undertecknats av Simon Norrthon, Teaterförbundet för scen och film, Jan Granvik, Musikerförbundet, Mikael Brännvall, Svensk Scenkonst, Joppe Pihlgren, Svenska Live, Pontus Turesson, Branschföreningen Ljus, ljud, bild, Niklas Söderberg, Sponsrings & Eventsverige.

Läs hela skrivelsen här intill.