Akut kris inom svensk nöjesnäring

En rad arbetsgivare inom nöjesnäringen, Svensk Scenkonst, Musikerförbundet och Teaterförbundet för scen och film skickade i veckan en skrivelse till näringsminister Ibrahim Baylan, för att understryka svårigheterna för till exempel privatteatrar, konsertarrangörer, nöjesfält.

I skrivelsen påpekar de bland annat att den stora majoriteten yrkesverksamma inom nöjesnäringen arbetar inom tekniska eller administrativa yrken, och de omfattas därför inte av det riktade stödet till kultursektorn, eftersom de inte räknas inom den snäva definitionen av ”kulturutövare”.

Situationen kompliceras ytterligare av att många yrkeskategorier domineras av företagare med enskild firma, som inte syns i varselstatistiken och står utanför generella stödåtgärder som korttidspermitteringar, och inte heller tillåts överleva den här krisen genom a-kassa utan att lägga ner sin verksamhet.

Författarna till skrivelsen menar att det är avgörande att:
– Samtliga yrkesgrupper och företagsformer inom näringen inkluderas i framtida riktade stödåtgärder.
– Regeringen tar fram offentlig statistik och underlag som visar hur många människor och företag i de kreativa näringarna som drabbas av den pågående krisen, och däri inkluderar samtliga yrkesgrupper som har sin försörjning inom sektorn.
– Nöjesnäringens specifika förutsättningar tas i beaktande när samlingsförbudet justeras, och att sektorn ges ett tydligt planeringsperspektiv inför och under återstart.

Ladda ner hela skrivelsen här intill.