Den fria scenkonsten i Stockholm förtjänt av ett bättre stödsystem

Stockholm stads kulturnämnd tog den 26 november beslut om stödet till fria professionella teatrar för år 2014. I förhållande till de inledande beskeden innebär det för flertalet teatrar i praktiken ett verksamhetsstöd på ett år eller i vissa fall även längre tid.

– Kulturnämnden beslut skulle inte ha sett ut som det gör utan den kraftiga reaktionen från den fria scenkonstens företrädare, kommenterar Teaterförbundets ordförande Anna Carlson

Behovet av att se över riktlinjerna för kulturstödet kvarstår enligt Teaterförbundet. Det är också ett krav som lagts fram av oppositionspartierna i kulturnämnden.

– Den nuvarande ansökningsmodellen har inte ändrats genom kulturnämndens beslut. Det som krävs är en ny modell som bygger på konstnärlig frihet, transparens och långsiktighet, säger Anna Carlson.