Den glömda scenkonsten

– Det går inte att nog understryka vikten av att den fria professionella scenkonsten ges större resurser. Det är beklagligt att regeringen inte väljer att satsa mer på dessa grupper som når stora delar av landet med föreställningar av hög kvalitet, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film, efter en första läsning av kulturbudgeten.

Anslagen till den fria scenkonsten har under många år stått helt stilla. Samtidigt höjs priser och löner, vilket innebär att anslagen urholkas och produktionsvillkoren för de scenkonstnärer som arbetar utanför institutionsteatrarna blir allt sämre.

I årets kulturbudget väljer regeringen att återigen låta den fria scenkonsten stå tillbaka och satsar istället på kultursamverkansmodellen som får ett ökat anslag på 30 miljoner kronor per år under fyra år. Det syftar till att stärka tillgången på kultur lokalt och regionalt, vilket är positivt.

Förhoppningsvis väljer landstingen att satsa på scenkonsten och filmen, där det finns stora möjligheter till utveckling.

Positivt är också att den nya filmpolitiken föreslås stärkas med 20 miljoner kr i ökat filmstöd, men först från och med 2019.

– Glädjande nog fattades tidigare i år ett beslut om en helstatlig filmpolitik. För att den ska få det genomslag som avsetts måste filmbudgeten få ett rejält tillskott, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.