Det är nu vi beslutar om framtiden

BER OM URSÄKT, men jag måste inleda med en gammal klyscha: ”Det är inte klokt vad tiden går”! Men ibland är det alldeles sant. Om bara ett halvår (den 14–16 juni 2014) är det dags igen för Teaterförbundets riksstämma, vårt högsta beslutande organ, och då har det gått fyra år sedan förra gången.
På riksstämman deltar ombud från alla våra olika avdelningar, yrkesavdelningar såväl som lokalavdelningar och regionråd. Stämmoombuden utses av avdelningarna och är de som sedan beslutar om de kommande fyra årens verksamhet för förbundet. Ett viktigt och ärofullt uppdrag.
Varför jag skriver om detta nu, är därför att det är en möjlighet för dig som medlem att påverka vilka frågor som ska prioriteras under de kommande fyra åren. Vilka vägval ska vi göra? Hur kan vi stärka och utveckla vårt förbund? En ny styrelse för Teaterförbundet ska väljas på stämman och valberedningens arbete är i full gång. Ett preliminärt förslag kommer redan i början av februari som sedan går på remiss till avdelningarna.
Den 15 februari 2014 är sista datum för motioner till riksstämman som kan lämnas in också av enskilda medlemmar. Härigenom finns möjligheter att lägga förslag på vilka frågor du tycker är de viktigaste för framtiden. Vi lever ju i en snabbt föränderlig värld där flexibilitet och rörlighet krävs av oss. Krav på att vi ska bli entreprenörer och skapa våra egna jobb ställs allt oftare. Underfinansiering av scen- och filmkonst gör att alla jobbar under tuffare villkor. Hur vi ska möta framtidens utmaningar – det ska vi besluta om tillsammans!
På riksstämman kommer också den nuvarande styrelsen att avge rapport om de uppdrag vi fick med oss 2010. Här är arbetet med jämställdhet mellan könen och även arbetet med mångfaldsfrågor viktigt. Vad har vi uppnått? Hur långt har vi kommit på vägen att nå våra mål?
Jämställdhetsarbetet har kommit längst och i flera europeiska sammanhang lyfts vårt arbete inom scen och film fram som goda exempel. Vad gäller mångfaldsarbetet återstår mer att göra. Om detta kommer vi att ha seminarier på riksstämman, för att komma vidare och fördjupa vårt arbete.
Teaterförbundet har 16 yrkesavdelningar och vi har mer än 100 olika yrkestitlar. De flesta arbetar som frilansare. Hur förbättrar vi vår organisation så att alla medlemmar är delaktiga och hur kan vi utveckla vår kommunikation?
2014 är också ett valår till både EU och riksdag i Sverige. Självklart är det viktigt att riksstämman ägnar tid åt scen- och filmpolitiken. Var finns scen- och filmpolitiken på de politiska partiernas agenda? Hur mycket är man beredd att satsa på våra yrkesområden och vår verklighet? För många utanför vår bransch framstår det som vi jobbar inom ”drömfabriken” – men också vi kräver rimliga löner och vettiga arbetsvillkor.

MYCKET ENGAGEMANG och arbete krävs av oss alla fram till stämman och jag är övertygad om att det redan finns många tankar och förslag. Just denna måndag då jag lämnar kontoret på Kungsholmen pågår en mängd styrelsemöten i huset. Filmregissörerna sitter i köket och utvärderar sin mycket lyckade seminariedag på Filmhuset, ”Svensk film bortom filmavtalet”. Jag passerar sedan sångaravdelningen som har många planer på gång för sin yrkeskår och på gården tar scenograf och kostymavdelningen en paus i sitt möte denna måndagkväll.
Alltid känner jag stolthet och glädje över de insatser som så många medlemmar gör för sina kollegor! Det är du som medlem som är Teaterförbundet.
Det är ingen klyscha!
ANNA CARLSON
Ordförande