Det normkreativa arbetet prioriteras!

TROTS ATT DET REDAN ÄR FEBRUARI upplever jag fortfarande känslan av att stå inför ett nytt år. Efter alla helger fortsätter arbetet med kommande film- och scenkonstproduktioner. Vad kommer att bli årets teman på våra scener och på filmduken? Förra årets bästa filminsatser (enligt Guldbaggejuryn) har fått sina priser och många av Teaterförbundets medlemmar är välförtjänt glada! Göteborgs Filmfestival har också utsett sina bästa filmer och Teaterförbundet deltar som vanligt i kortfilmspriset ”Startsladden”. Intresset för kortfilm idag är väldigt stort och jag är stolt över att vara en del av ”1 km film” på Stockholms Filmfestival. Vi finns med för att uppmuntra insatser för medlemmar bakom kameran. I Göteborg på branschmässan GoKinema arrangerade vår filmavdelning tillsammans med vår normkreativa arbetsgrupp ett seminarium kallat ”Filmbranschen är genomtänkt och fördomsfri. NOT!” Ett viktigt och intressant samtal om hur sällan vi ser en karaktär på filmduken som faller utanför den rådande normen på filmduken. Vem får göra film, synas i bild och självklart hur anställer vi bakom kameran? Och: Hur förändrar vi rådande negativa strukturer? Här är samverkan mellan facket och våra producenter och filmkonsulenter oerhört viktigt för att vi ska komma vidare. Det normkreativa arbetet inom scen och film kommer för Teaterförbundets del vara en starkt prioriterad fråga även under 2016!

PÅ GOKINAMA PRESENTERADES också ett mycket intressant kompetensutvecklingsprojekt för filmarbetare, från Storbritannien: Creative Skillset. Ett strategiskt kompetensorgan som finansieras av alla aktörer i filmbranschen för att förse filmindustrin med den kompetens som behövs nu och i framtiden. Detta finns för vår del all anledning att följa upp, agera för och återkomma till.
Just kompetensutvecklingsfrågor för våra medlemmar i alla våra olika yrken är också prioriterat under 2016. KROM-projektet (kompetensutveckling för rörlighet och omställning) genomför nu en förprojektering med stöd av EU-medel bygga vidare på de lyckade Kulturkraftsprojekten i Skåne och Stockholm samt på Kulturakademien Trappan i Västra Götaland.
På scenområdet har avtalsförhandlingar påbörjats för vårt institutionsteateravtal som går ut den sista mars i år. Det är vårt största avtal eftersom så många medlemmar berörs av det: Frilansare med olika längd på kontrakten såväl som de tillsvidareanställda. Det blir troligtvis tuffa förhandlingar där det gäller för Teaterförbundet att värna och utveckla våra arbetsvillkor, vår trygghet i olika anställningsformer, arbetsmiljö och inte minst höja ersättningen för vårt arbete.
Det är den svenska modellen med kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare som sätter villkoren. Så ska det fortsätta att vara! Röster talar idag om att lämna denna modell och lagstadga om minimilöner. Nej, det är vi i vår bransch som även fortsättningsvis ska hantera våra egna villkor. Inte lagen. Den svenska modellen ska leva vidare. Jag får ofta frågor om vad ett kollektivavtal egentligen innebär. Och det är viktigt att förmedla att det är vi som förhandlar om våra villkor, vi som arbetar i branschen. Det är kollektivavtalet som ger löneökningar och sätter minimi- nivåer för lön och andra sociala villkor.
Självklart diskuteras också den fackliga skandal inom fackförbundet Kommunal som inledde året och som visade på förlegade maktstrukturer och missbruk av medel. Jag får frågan om Teaterförbundet skulle klara en granskning. Vi för ett aktivt och kontinuerligt arbete inom förbundet för att säkra att inget missbruk ska kunna ske. Och det är jag stolt över!
Strax stundar Oscarsgalan och utdelningar av den åtråvärda statyetten. Jag är omåttligt stolt över våra medlemmar Eva von Bahr, Love Larson och Alicia Vikander som kan vinna en Oscar för sitt arbete inom mask/peruk och skådespeleri.
Det gäller att hålla sig vaken natten mot den 29 februari!
ANNA CARLSON, ORDFÖRANDE