Det partsgemensamma Rådet åker ut på turné

Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film har initierat ett långsiktigt förändringsarbete för att motverka sexuella trakasserier. Mycket har gjorts men mycket återstår att göras.

Det partsgemensamma Rådet ska inom sitt nya uppdrag samla in förslag från branschen på åtgärder som kan göras för att eliminera sexuella trakasserier inom scenkonsten. Utifrån detta ska Rådet producera generella verktyg som kan fungera som stöd för arbetsplatserna i arbetet mot sexuella trakasserier.

Som ett led i detta arbete vill projektledare Sherlot Jonsson och det partsgemensamma Rådet komma ut till utvalda arbetsplatser inom scenkonsten för att samtala om vilka åtgärder och/eller verktyg som verksamheterna tycker bör genomföras eller tas fram i syfte att bekämpa och förebygga sexuella trakasserier.

Rådet kommer att träffa både representanter från ledningen samt den lokala fackavdelningen under maj och juni. Turnén kommer i dagsläget att stanna till hos följande verksamheter; Folkoperan, Skånes Dansteater, Göteborgs folkteater, Riksteatern, Dalateatern, Norrlandsoperan, Kungliga Operan samt stadsteatrarna i Malmö, Helsingborg, Göteborg och Uppsala.