Din guide till upphovsrätten

Med stöd av upphovsrätten kan de konstnärligt yrkesverksamma få en skälig inkomst av sitt arbete. Upphovsrättsersättningar utgör i dag en betydande del av många medlemmars inkomst.

Att värna upphovsrätten är en förutsättning för att konstnärliga verksamheter och investeringar ska komma till stånd. En väl fungerande upphovsrätt är därför av stor betydelse för många yrkesgrupper inom Teaterförbundet.

I Teaterförbundets folder ”Din guide till upphovsrätten” kan du läsa mer om hur upphovsrätten fungerar och varför den är så viktig.

Vill du fördjupa dig i ämnet kan du läsa skriften När Var Hur? av Gunnar Furumo.