Djurgårdsmässan – vad är det?

Djurgårdsmässan ger ekonomiskt stöd till personer över 65 år, medlemmar eller tidigare medlemmar i Fackförbundet Scen & Film.

Idag
är Djurgårdsmässan en stiftelse som har till uppgift att ge ekonomiskt stöd till personer över 65 år, medlemmar eller tidigare medlemmar i Fackförbundet Scen & Film. Från början omfattades endast skådespelare, men idag gäller detta alla som är eller har varit konstnärligt yrkesverksamma. Detta tack vare tidigare kollegors engagemang och insatser. Låter det bra? Det är det!

Bakgrund
Att arbeta inom scenkonsten kan ofta vara ett otryggt arbete med korta kontrakt och en osäker arbetsmarknad. Detta gällde inte minst i början av det förra seklet när Teaterförbundet (nu Scen & Film) var ett ungt förbund med syfte att förbättra den sociala situationen för medlemmarna. I en skrift av Gunnar Furumo kan vi läsa: ”När teaterdirektören Albert Ranfts imperium med fyra Stockholmsteatrar gick i konkurs 1926 blev det extra svårt.

Behovet av ekonomiskt stöd var stort och ingen arbetslöshetskassa fanns. Något måste göras! Överståthållare Torsten Nothin kom med idén om stiftelsen Djurgårdsmässan. Tanken var att samla in pengar till behövande sceniska artister genom att på Djurgården arrangera en mässa i bemärkelsen folkfest med musik, sång, dans, scenföreställningar och tivolinöjen”.

1935 anordnades den första mässan på Djurgårdsslätten under en helg i maj med ett fullspäckat program med olika artistframträdanden, från lunch till sena kvällen. Det bjöds på kabaré, varieté, sång, dans. På Sollidenscenen uppträdde såväl de största inhemska som internationella artister. Skådespelare sålde lotter över hela stan, tog du spårvagnen till Djurgården var det kända skådespelare som klippte biljetten. Teatrar i Stockholm gjorde också extra nattinéer där intäkterna gick till stiftelsen.

I programmet stod ”Varje stund händer det något på Djurgårdsmässan!”.

Ett av de mest populära evenemangen var ”Cirkus Edvinus Adolphus” med den store skådespelaren Edvin Adolphson som cirkusdirektör med ”Gala-Paradföreställningar”, där de riktigt stora skådespelarna, sångarna och dansarna tillsammans med akrobater, clowner och elefanter framträdde.

Den första Djurgårdsmässan drog en stor publik och mycket pengar samlades in. Närmare bestämt 73 356 kronor, vilket i dagens penningvärde motsvarar närmare 3 miljoner.
Det blev hela 25 mässor mellan åren 1935 och 1959, från 1940 var också Journalistförbundet med. Otaliga är de artister som deltagit under åren och som med sitt engagemang och sitt yrkeskunnande dragit en stor publik och stora intäkter till stiftelsen.

Just nu
Pengarna från de många mässorna har förvaltats väl av Teaterförbundet, som idag är Scen & Film. Stiftelsens styrelse, som består av sju ledamöter, sammanträder en gång om året för att utse nya artister som mottagare av Djurgårdsmässans stöd.

Idag får ett 80-tal personer ett fast stöd om 2 000 kronor/kvartal. Gifta eller sammanboende får 1 500 kronor vardera. Dessa personer får det år från år, varje tillkommer några nya. Bidraget är naturligtvis skattefritt.
Enligt stadgarna skall bidragen gå till ”personer som har eller haft konstnärligt arbete för teatern, i första hand medlemmar eller tidigare medlemmar i Scen & Film.” De medel som används till understöd är avkastning av stiftelsens kapital. Ett kapital som har sitt ursprung i Skådespelarnas Djurgårdsmässa 1935.”

Så kan gångna tiders scenkonstnärer göra livet lite lättare för dagens generation och kommande!

I styrelsen för Djurgårdsmässan sitter idag undertecknad som ordförande, skådespelarna Kristina Adolphson (som uppträdde som barn på Cirkus Edvinus Aldophus), Iwar Wiklander och Lars Edström, musikalartisten Beatrice Järås och regissören Leo Cullborg, samt Scen & Films ordförande, skådespelaren Simon Norrthon.

För dig som vill läsa lite mer finns skriften Djurgårdsmässan av Gunnar Furumo. Den kan beställas på info@scenochfilm.se

Kom ihåg att du som går i pension kan fortsatt var medlem i Scen & Film som ”passiv medlem”, med möjlighet att få bidrag från Djurgårdsmässan!

Anna Carlson, ordförande Djurgårdsmässan
anna.carlson@scenochfilm.se