Dom förbättrar kulturskapares villkor

Upphovsmän och utövande konstnärer får kompensation för den privatkopiering som sker av film och musik på externa hårddiskar och USB-minnen.

Det är konsekvensen av den dom som meddelades av nämnden i skiljeförfarandet mellan kulturskaparnas organisation Copyswede och Universal Media Alliansen (UMA).

– Det är en positiv och framtidsinriktad dom. Som kulturskapare vill jag att allmänheten ska kunna kopiera film och ljudböcker för privat bruk, men denna rättighet förutsätter att vi som kulturskapare kompenseras för det, oavsett i vilken teknisk form kopieringen sker. Skiljenämndsdomen bidrar till att vi som konstnärligt yrkesverksamma kan leva av vårt skapande i framtiden, säger Anna Carlson, talesperson för nätverket Kulturskaparna och ordförande för Teaterförbundet.

Idag är det tillåtet att kopiera upphovsrättsskyddat material såsom film och musik för privat bruk. För att det ska vara möjligt utgår också en liten ersättning för privatkopieringen till dem som skapat innehållet. Det gäller till exempel kopiering på dvd-skivor och mp3-spelare. Dagens dom innebär att kulturskapare också kommer att få ersättning när privatpersoner kopierar film och musik på USB-minnen och externa hårddiskar.