Dramatens fackliga lokalavdelning: Vi kräver en tryggare arbetsmiljö

Teaterförbundets lokalavdelning på Dramaten, avdelning 2 har idag gjort ett uttalande om arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Teaterförbundet för scen och films lokalavdelning på Dramaten har sedan 8 november 2017, efter publiceringen av #Tystnadtagning, #Metoobackstage och övriga upprop, arbetat systematiskt, tillsammans med arbetsgivaren, för att förbättra rutinerna för anmälningar av sexuella trakasserier, våld, hot om våld, mobbing och alla former av kränkande särbehandling och diskriminering.

Vi i lokalavdelningen har varit tydliga med att påtala brister i organisationen som har försvårat arbetet för en god arbetsmiljö. Vi har även kritiserat arbetsgivarens val att ge plats åt personer som innebär ett arbetsmiljöproblem då de utsatt medarbetare för kränkningar genom hot och våld.

Alla policys och handlingsplaner är på plats. Vi kräver att arbetsgivaren genomför de förändringar som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsmiljö på Dramaten.

Styrelsen för lokalavdelning 2 på Dramaten
Teaterförbundet för scen och film