Dubbelanslutningsavtal med Sveriges Lärare

Den 1 januari 2023 bildar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ett nytt förbund: Sveriges Lärare. Förra veckan skrev Scen & Film och Sveriges Lärare under ett dubbelanslutningsavtal vilket möjliggör för Scen & Films medlemmar att vara dubbelanslutna till båda förbunden.

På bild: Camilla Brown, förbundsdirektör på Scen & Film, tillsammans med Andreas Mörck, kanslichef på Sveriges Lärare. 

Dubbelanslutningsavtalet gäller samtliga medlemmar som uppfyller medlemskraven för respektive förbund, oavsett vilken yrkesavdelning inom Scen & Film du tillhör. Avtalet börjar gälla den 1 januari.

Om du redan är dubbelansluten i Scen & Film och Lärarförbundet så behöver du inte ansöka om nytt medlemskap hos Sveriges Lärare, utan ditt medlemskap överförs automatiskt.