Dubbkonflikt i Norge

Den tidigare aviserade bojkotten från det norska skådespelarförbundet, Norsk Skuespillerforbund, mot dubbföretagen SDI Media och Dubberman träder i kraft den 2 april.

Det innebär att medlemmar i det norska skådespelarförbundet inte kommer att ingå några nya kontrakt med bolagen från detta datum. Teaterförbundet stöder det norska förbundet i konflikten och uppmanar medlemmarna att vara solidariska och inte ta jobb i Norge för dessa två företag.

SDI Media och Dubberman har också verksamhet i Sverige. Teaterförbundet har under lång tid förhandlat om nya avtal. Men då parterna står för långt ifrån varandra har förhandlingarna strandats.

Teaterförbundet kommer inom kort att ta ställning till eventuella konfliktåtgärder.


Läs mer om den norska konflikten på Norsk Skuespillerforbunds hemsida.