Dubbkonflikt i Norge

Det norska skådespelarförbundet, Norsk Skuespillerforbund, har i dag lagt ett konfliktvarsel för dubbföretagen Dubberman och SDI Media. Anledningen är att de två bolagen har beslutat att sänka ersättningen för de röstskådespelare som gör dubbningsjobb.

Bolagen har gått samman och meddelat att de vill sänka nuvarande ersättningar med 13 procent. Konflikten träder i kraft den 2 april om bolagen inte drar tillbaka sänkningen och sätter sig vid förhandlingsbordet innan den 22 mars.

I Sverige har Teaterförbundet avslutat förhandlingarna med SDI Media, då parterna står för långt ifrån varandra. Med Dubberman har inga förhandlingar genomförts, då de redan från början meddelat att de inte tänker gå med på några som helst höjningar av nuvarande ersättningsnivåer.

Teaterförbundet kommer inom kort att ta ställning till eventuella konfliktåtgärder.