Dubbla kontrakt för cirkusartister

I veckan uppdagades att Cirkus Scott skrivit två olika kontrakt för utländska artister som arbetar på cirkusen i Sverige. Ett för Migrationsverket, och ett annat som dansarna fick när de anlände till Sverige.

Lönen i de två kontrakten skiljer sig avsevärt. I det första kontraktet, som skickats till Migrationsverket, var lönen avtalsenlig enligt Privatteateravtalet med 25 200 kr/månad, inklusive semesterersättning. När dansarna kom till cirkusen fick de ett annat kontrakt, där lönen var mindre än hälften än den överenskomna.

När detta uppdagats genomfördes en ny förhandling mellan Teaterförbundet och Cirkus Scott, som innebär att dansarna får lön enligt dansavtalet, vilket innebär 17 323 kr/månad på heltid + semesterersättning.

– Vi har bara heltider i våra avtal för konstnärlig personal och detta är vad vi komma överens om för att lösa situationen för dessa dansare, säger Pierre Ström, ordförande i Artistavdelningen i Teaterförbundet.

Teaterförbundet har i uppdrag att granska de artistkontrakt som skrivs med utländska artister innan Migrationsverket lämnar arbetstillstånd. Pierre Ström har uppdraget att göra detta.