Ekonomiska råd i dansstudion

Se till att ha skrivna kontrakt, känn till vad som händer om du blir skadad och håll koll på din pension. Det är några råd från Annika Creutzer, privatekonomisk expert, till de dansare och koreografer som hon i vinter mött vid sina seminarier om trygghet på och vid sidan av dansscenen.

I Sverige finns det drygt 30 000 personer som arbetar konstnärligt, allt från bildkonstnärer och journalister till musiker och hantverkare. Gemensamt för dem är långa utbildningar, låga inkomster och tillfälliga anställningar. Mer än hälften får sin lön via egna företag.
Det gäller även bland dansare och koreografer, som dessutom är extra utsatta i sina jobb då kroppen är det främsta arbetsverktyget.

– Den som är anställd med kollektivavtal har många fördelar. Då finns bland annat försäkring vid skador, tjänstepension och rätt till rehabilitering, säger Annika Creutzer.

Däremot finns det en del saker att vara vaksam på som egen företagare. Den som har många olika anställningar bör alltid ha skrivna kontrakt. Men också se till att vara försäkrad om en olycka inträffar.

– Ha alltid en ansvarsförsäkring i ditt företag, det ger skydd om du är del i att ekonomisk skada drabbar någon annan vid en olyckshändelse. Beställ också ett förhandsbesked från Försäkringskassan där du kan se hur din inkomst beräknas om du skulle bli sjuk eller kommer att ta ut föräldraledighet, säger Annika Creutzer.

För de flesta dansare och koreografer är pension någonting avlägset. Men den som tidigt sätter sig in i systemet kan ha mycket att vinna i längden. Med eget företag är frågan särskilt viktig.

– För att ha en månadslön på 30 000 kr före skatt behöver man fakturera cirka 55 000 kr för att täcka sociala avgifter, arbetsgivaravgifter och inte minst att sätta in pengar till sin egen tjänstepension, säger Annika Creutzer.

På nätet finns bland annat sidan minpension.se med en överblick av den samlade pensionen och de olika delar som är allmänna, från arbetsgivare och som man själv betalar in.

En annan typ av ersättning som är mycket uppskattad men som kan få oförutsedda konsekvenser för ekonomin är stipendier och andra stöd, som ateljé- och studiostöd.

– Den som tar emot ett stipendium bör känna till hur det påverkar beräkningen av inkomst. Stipendier ger inte rätt till sjukförsäkring eller föräldraförsäkring. Det kan bli en fälla om man exempelvis blir sjuk i slutet av stipendietiden, säger Annika Creutzer.

Vid sina seminarier gav hon också rådet till dansare och koreografer som jobbat utomlands att längre fram få hjälp av Pensionsmyndigheten för att ta hem pensioner från andra länder. Hon gav även flera råd kring privatekonomin, som att ha hemförsäkring, vara ansluten till a-kassan och ha en grupplivförsäkring. Målet är att öka kunskapen om ekonomi bland yrkesverksamma dansare och koreografer, och att öka tryggheten på och vid sidan av landets dansscener.

Seminarierna med Annika Creutzer har arrangerats av Danscentrum och Teaterförbundet för scen och film.

Text och bild: Peter Rehnfedlt