En allvarlig situation för Wermland Opera

Wermland Opera är en regional resurs med starkt konstnärligt genomslag, senast genom den nationellt och internationellt uppmärksammade Nibelungens Ring. Wermland Opera har visat att det går att producera stor scenkonst även utanför storstadsregionerna.
Nu hotas allt detta genom en omorganisation som rycker undan grunden för verksamheten. Risken är uppenbar att Wermland Opera reduceras till ett varumärke utan innehåll. Tvärtemot alla ambitioner i den kulturplan för Värmland som nu är ute på remiss.

Ledningen för Wermland Opera har inlett förhandlingar med Teaterförbundet där man flaggar för kraftiga nedskärningar i personalstyrkan. Det är en allvarlig situation. Inte bara för att en stor del av de anställda riskerar förlorar sina arbeten. Men också för att en scenkonstinstitution utan en kärna av fast anställd teknisk, administrativ och konstnärlig personal förlorar sin själ och ofrånkomligt hamnar i en nedåtgående spiral där alla är förlorare.

I utkastet till kulturplanen konstateras att musikteater är en förhållandevis dyr form av scenkonst. Det står också:

”När offentliga anslag och övriga intäkter inte förmår hålla jämna steg med pris- och löneökningarna hotas möjligheterna att behålla den höga kvalitet och nuvarande omfattning på verksamheten samtidigt som utrymmet för förnyelse och utveckling krymper.”

Samtidigt präglas den föreslagna kulturplanen av högt ställda förväntningar på operahuset. Förväntningar som kommer att falla platt till marken om de föreslagna nedskärningarna i personalstyrkan blir verklighet. Vill man upprätthålla den kvalitet och det omfång man föresatt sig är det nödvändigt att behålla den redan i dag begränsade grupp tillsvidareanställda man har.

Låt Värmland få ha kvar ett operahus med en rutinerad och kompetent personalstyrka. Säkerställ att Wermland Opera i den kommande kulturplanen får resurser att fortsätta sin viktiga och framgångsrika verksamhet.

Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet

Publicerad i Nya Wermlanstidningen den 24/8 2012.