En grön omställning krävs

”Den största utmaningen vi står inför idag är hur vi ska åstadkomma den gröna omställning som krävs för att möta ett växande klimathot.” skriver Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film, i sin senaste ledare i medlemstidningen Scen & Film.

I ÅR FIRAR TEATERFÖRBUNDET för scen och film sina första 125 år. Vi inledde hösten med en fantastiskt fin fest för alla medlemmar – tack till alla som var där! Ni som inte kunde komma kan gå in på hemsidan och ta del av alla intressanta talks som avlöste varandra under kvällen.

De visar på vår breda verksamhet och allt vi har åstadkommit tillsammans. När jag sjunker ner i förbundets historia kan jag konstatera att det inte var bättre förr. Många medlemmars engagemang och hårda arbete har lett till den trygghet vi kan åtnjuta idag.

Därför är jag övertygad om att vi också kommer att klara de utmaningar vi har framför oss. Men det kräver beslutsamhet och organisering. Det är just nu inte många rapporter som signalerar framtidstro eller optimism. Alla tjänar inte på globaliseringen. Det digitala samhället som skulle bidra till kunskapsbildning och tillgänglighet leder också till filterbubblor, polarisering och manipulation. Fakta blandas med åsikter. Arbetet med att skapa en bättre värld som bygger på rättvis fördelning, solidaritet och jämlikhet har inte blivit lättare. Men det är inte omöjligt. Det har aldrig varit omöjligt. Det gäller bara att inte ge efter för uppgivenheten och rädslan. Det gäller att organisera sig.

Den största utmaningen vi står inför idag är hur vi ska åstadkomma den gröna omställning som krävs för att möta ett växande klimathot. Om detta verkar de flesta vara överens. De flesta politiska partier prioriterar frågan och anstränger sig för att leverera en trovärdig politik, även om det fortfarande råder oenighet om vilken insats som är mest meningsfull och var i världen den gör mest nytta. Här krävs ett målinriktat och innovativt påverkansarbete för att vi ska få de beslut som krävs. Det gäller att organisera sig.

Sverige är ett av de länder som antagit Agenda 2030 där syftet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och vidta åtgärder mot klimatförändringarna. Avsikten är att se hur olika problem samspelar; fattigdom och konflikt verkar negativt på klimatet. Agenda 2030 är också tydlig med att den gröna omställningen inte är något vi kan lösa själva – varken som individer eller nationer. Men det är heller inget som någon annan kommer att lösa åt oss. Som fackförbund ser vi över vårt klimatavtryck genom bättre rutiner för resande och konsumtion, men vi måste öka trycket på våra politiker och arbetsgivare inom scen och film så att hållbarhetsperspektivet i högre grad finns med i alla beslut och i alla avtal. Genom TCO är Teaterförbundet för scen och film med och bidrar till lösningar så att omställningen kan ske i takt med arbetsmarknaden utan att minska på tryggheten och jobben. Även här är svaret organisering.

Det internationella arbetet blir allt viktigare i takt med att vi delar varandras problem. Vi kommer alltid att ha våra lokala frågor och lösningar, men i takt med att våra motparter koncentreras till globala aktörer eller samverkar internationellt måste även fackförbunden öka utbytet sinsemellan. Inom Norden har vi ett nära samarbete med våra systerförbund. Genom de globala organen, FIA, FERA och UNI-MEI byter vi erfarenheter och samverkar för att påverka EU-lagstiftning inom upphovsrätt, arbetsrätt och sociala reformer. Och klimatet påverkar oss alla. Det är genom att organisera oss internationellt som vi kan påverka globalt för en grön omställning.

Vi lever inte i den sista tiden, men hur det kommer att fortsätta avgörs nu. En grön omställning går hand i hand med rättvis fördelning, jämställdhet och internationell samverkan. Historiskt har fackförbunden varit avgörande för samhällsutvecklingen i Sverige, och den rollen kommer vi att ta även i den här frågan. Svaret är organisering.

SIMON NORRTHON
ORDFÖRANDE

Scen & Film Nr 5-19

Fotnot:
FIA: International federation of actors.
FERA: Federation of european film directors.
UNI-MEI: The global union in the field of media, entertainment and arts. Representing staff, freelance, independent and contract workers in the sectors.