En helstatlig filmpolitik är vägen framåt

Teaterförbundet har tillsammans med Sveriges Dramatikerförbund, Oberoende Filmares Förbund och Sveriges Filmregissörer skrivit ett inlägg i debatten om framtidens filmpolitik i Dagens Nyheter.

I Dagens Nyheter den 12 oktober skriver allianspartiernas ledamöter i riksdagens kulturutskott att ”en enig filmbransch totalsågar regeringens filmpolitik”. Detta stämmer inte.  Vi som gör film – oavsett om vi skriver manus, är regissörer, skådespelare eller filmarbetare – välkomnade regeringens besked i våras om att skrota det nuvarande filmavtalet. Det var en kulturpolitisk innovation när det tillkom för mer än 60 år sedan. Nu har det blivit en kvarnsten kring halsen som låst fast filmpolitiken kring en förlegad finansieringsform och som hindrat förnyelse och utveckling.

Men vi såg det också som ett löfte om att en statlig filmpolitik skulle innebära både en ekonomisk och kvalitativ satsning på svensk film. Därför blev vi rejält besvikna när regeringen presenterade sin budget i september. Vi gick samman med hela branschen i ett upprop där vi, trots en olikartad syn på en statlig filmpolitik, kunde enas om ett krav på att en underfinansierad bransch skulle få mer, och inte mindre, pengar.

Vi är alltjämt övertygade om att en helstatlig filmpolitik är vägen framåt för att få en ordning som svarar mot de genomgripande förändringar som kännetecknar filmområdet.

Det nuvarande filmavtalet löper ut vid årsskiftet 2016/17. De siffror som regeringen lämnat i budgeten om vad som ska gälla för 2017 och framåt är preliminära. De definitiva är de som kommer i budgetpropositionen i september 2016. Regeringen har alla möjligheter att redan nu ge ett positivt besked om att en statlig filmpolitik också kommer att innebära en ekonomisk satsning. En utfästelse som svensk film både behöver och förtjänar.

Anna Carlson
Ordförande, Teaterförbundet för scen och film

Camilla Ahlgren
Ordförande, Sveriges Dramatikerförbund

Johan Seth, Ordförande
Oberoende Filmares Förbund, OFF

Christina Olofson
Ordförande, Sveriges Filmregissörer

Inlägget var publicerat i DN 16/10 2015

Tidigare inlägg om filmpolitiken:

DN 8/10 2015: Alice Bah Kuhnke: Mer pengar och mer inflytande för fler i svensk film

DN 12/10 2015: Alliansen svarar: Regeringen sviker filmnäringen