Enkät för sångsolister

Var med om en unik chans att påverka och belysa din situation i branschen, internationellt och i Sverige! Medverka i en omfattande enkät för sångare – gjord av sångare!

Resultatet av enkäten kommer förmedlas till bland annat Kulturdepartementet, Försäkringskassan, a-kassorna, Skatteverket och olika kulturinstitutioner. Vi i Teaterförbundets Sångaravdelning ser hos dessa myndigheter en okunskap om svenska sångares arbetssituation som gör att vår yrkesgrupp hamnar mellan stolarna i de olika regelverken.

En arbetsgrupp med en bredd av svenska operasångare har därför arbetat fram denna enkät. Enkätens syfte är att belysa och kartlägga frilansande sångares verklighet och förutsättningar på arbetsmarknaden. Hur har förutsättningarna förändrats och hur ser de ut idag? Vad krävs av en sångare ekonomiskt och socialt för att kunna överleva som sångsolist?

Den samlade informationen utifrån svaren på enkäten hoppas vi kan bidra till förändring och leda till förbättringar. Frågorna i enkäten är riktade till klassiska sångare med solistuppdrag och inte till sångare anställda i körer, då vi exklusivt kartlägger solisters villkor i denna enkät.

Utskick av enkäten

Enkäten kommer att skickas ut runt den 30 november. För att uppnå ett så bra underlag som möjligt uppmanar vi alla solister att delta. Vi ber även er alla att dela detta meddelande med era kollegor och vänner skrivna i Sverige och verksamma som opera-/klassiska sångare i Sverige och/eller internationellt, med förhoppning att nå alla berörda.

  • Era kontaktuppgifter kommer enbart att användas för enkäten och skickas vidare till Ipsos.
  • Era uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen.
  • Ni behöver inte vara anslutna till något fackförbund eller någon a-kassa för att delta.
  • Enkäten kommer att vara anonym.

Enkäten skickas ut av Ipsos på uppdrag av Teaterförbundets Sångaravdelning.

Enkäten är framtagen av Charlotte Hellekant och Joa Helgesson i samarbete med en bredd av Sveriges sångsolister.

Frågor om enkäten
För frågor angående enkäten kontakta Sångaravdelningen via mejl:
sangaravdelningen@teaterforbundet.se