Enkät: Hur ser arbetsförhållandena ut i scen- och filmbranschen?

Det globala facket UNI-MEI har gjort en enkät som riktar sig till yrkesverksamma inom film, tv och scenkonst, och handlar om arbetstider, hälsa, säkerhet och andra arbetsvillkor.

Teaterförbundet är anslutet till UNI-MEI för de yrkesavdelningar inom förbundet som samlar filmarbetare, tekniker och administratörer. Det är också till dessa yrkesgrupper som enkäten i första hand riktar sig.

Enkäten ingår i ett större europeiskt forskningsprojekt, Dignity@work som ska presenteras i februari 2016 för EU-kommissionen, nationella regeringar och för branschens arbetsgivarorganisationer och producenter.

Målet är att skapa en dialog med nyckelaktörer för att förbättra arbetsförhållandena för yrkesverksamma inom scen- och filmbranschen. Därför är det viktigt att så många som möjligt svarar!

Enkäten tar 5-10 minuter att göra. Det är olika enkäter för scen och film.

– Enkäten för film- och tv-branschen >

– Enkäten för scenkonst-branschen >