Enkät om stödsystemet på filmområdet

Svenska Filminstitutet vill ha synpunkter, tankar och förslag i det pågående arbetet med framtidens stödsystem. Som en del av detta har de satt ihop en kort enkät riktad till filmbranschen och dess företrädare.

Klicka på länken som går direkt till enkäten.

Deadline är 22 februari 2017.

Läs mer om undersökningen på Filminstitutets hemsida.