Enkät om trakasserier

I dagarna skickas en enkät ut till medlemmar i Teaterförbundet för scen och film med frågor som rör trakasserier och sexuella trakasserier.

Syftet är att få fram ett faktaunderlag för det fortsatta arbetet med att förebygga, hantera och motverka trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatserna. Därför hoppas vi att så många som möjligt tar sig tid att svara på enkäten, så att underlaget blir bra.

Bakom enkäten står Teaterförbundet för scen och film, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Musikerförbundet och Svensk Scenkonst. För Teaterförbundets medlemmar som arbetar inom film- och tv-området samarbetar vi med Film&TV-Producenterna.

Det är undersökningsföretaget Kantar Sifo som genomför enkäten. Det innebär att Kantar Sifo kommer att stå som avsändare i det mejl med enkäten som du får skickat till dig.

Frågor om enkäten kan ställas till:
Teaterförbundet för scen och film