Ersättning vid arbetsskada

Förlorar du arbetsinkomst på grund av en arbetsskada? Då kan du ha rätt till ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen kallas livränta och tanken är att den ska kompensera din inkomstförlust fullt ut.

Försäkringskassan har utformat en ny blankett kallad ”läkarutlåtande för livränta”.

Den nya blanketten ska underlätta för den arbetsskadade att inkomma med ett tillräckligt medicinskt underlag vid ansökan om livränta, så att Försäkringskassan kan göra en rättvis prövning. Teaterförbundet uppmanar dig att använda denna blankett vid ansökan om livränta, eftersom den ökar sannolikheten att din ansökan beviljas.

Obs! Om du är anställd kan du också ha rätt till ett kompletterande försäkringsskydd, genom försäkringar din arbetsgivare har tecknat.

Har din arbetsgivare tecknat kollektivavtal med Teaterförbundet, omfattas du av TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Läs mer om TFA här.

Om du har en privat olycksfallsförsäkring är det vidare möjligt att du har rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag.