Ersättningar för vidaresändning betalas ut 2024

Just nu gör Copyswede en översyn av fördelningen av ersättningar för vidaresändning för sändningsåret 2022.

Samtidigt uppgraderas tekniken för avräkningssystemet för individuella ersättningar. Det innebär att utbetalningen av ersättningar för SVT:s och TV4:s kanaler sker först under 2024.

Uppdaterad information om utbetalningen finns på Copyswedes webbplats.