Ersättningar från ”PKE-skulden” betalas ut

I början av april 2024 kom Copyswedes medlemmar och samarbetspartners överens om fördelningen av drygt 1,3 miljarder kronor för privatkopieringsersättning från åren 2009–2020, ersättningar som nu äntligen kan nå rättighetshavarna i musik, ljudböcker, tv-program, filmer och utsända poddar.

De här pengarna kommer från den så kallade ”historiska PKE-skulden”, det vill säga privatkopieringsersättning för mobiler, datorer och surfplattor. Efter ett decennium av förhandlingar och rättstvister kunde slutligen Copyswede och elektronikbranschen i oktober 2020 sluta ett branschavtal som gav rättighetshavarna den ersättning de har rätt till.

Därefter vidtogs ett omfattande arbete med att får hela marknaden att träffa avtal och betala ersättningen. Under perioden har dessutom kopieringsbeteendet förändrats till följd av såväl den tekniska utvecklingen som konsumtionsmönster. Därför har det varit ett omfattande och tidskrävande arbete för Copyswedes fjorton medlemsorganisationer och samarbetspartner att enas om hur ersättningen ska fördelas.

Men nu har det skett och ersättningarna kan äntligen börja betalas ut. Inte bara de 1,3 miljarderna från den historiska PKE-skulden, utan faktiskt hela 2,1 miljarder kronor, eftersom överenskommelsen även har kommit att omfatta åren 2021–2023.

Även klippare får ersättningar

Den 25 november 2021 beslutade Copyswede och dess medlemsorganisationer att klippare ska anses vara en rättighetshavargrupp inom Copyswedes fördelning av så kallad vidaresändningsersättning. Bakgrunden till beslutet var att klippare ansågs utföra ett upphovsrättsligt relevant arbete och därmed borde ha rätt till vidaresändningsersättning.

I och med detta beslut fick Copyswede mandat att licensiera och företräda klipparnas rättigheter avseende vidaresändning, vilket medförde att gruppen kunde göra anspråk på sådan ersättning.

Den aktuella ”historiska PKE-skulden” har inte samma juridiska grund som vidaresändningsersättningen, och omfattas inte heller av beslutet som Copyswede fattade i november 2021.

Scen & Films förbundsstyrelse tycker dock ändå att klippare retroaktivt bör få ta del av den historiska PKE-skulden från samma tidpunkt. Förbundsstyrelsen har därmed beslutat att klippare ska få ta del av historiska PKE-skulden från hela sändningsåret 2021, och framåt i tiden.

Har du frågor om detta kontakta Scen & Films medlemsrådgivning.