Ett år efter #metoo – så går vi vidare

Ett hundratal representanter från Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst samlades på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm för att uppmärksammade årsdagen av de första svenska uppropen mot sexuella trakasserier under en seminariedag.

Hur går vi vidare? var den övergripande frågan under dagen.

– Var och en av oss kan skapa kultur. Vid sidan av att bryta tystnadskulturen behöver vi stärka tillitskulturen. Allt fler med ledande uppdrag behöver veta hur de ska agera för att vi ska fortsätta komma framåt, sa Simon Norrthon, ordförande för Teaterförbundet.

Vid seminariet blev det tydligt att ett stort antal utbildningsinsatser, arbetsplatsenkäter, rapporter, visselblåsarsystem och konkreta handlingar skett under året, och att de redan gett resultat. Den kommission mot sexuella trakasserier som tillsattes i januari i år har också bidragit till att maktstrukturer och tystnadskulturer kunnat brytas.

– Nu behöver vi fortsätta bygga förtroenden och kunna visa så konkreta handlingar som möjligt. När någon säger någonting ska det finnas någon som lyssnar. Tillsammans ska man sedan kunna agera på ett sunt och bra sätt. På så vis kan vi få bort de här problemen från våra arbetsplatser, sa Stefan Forsberg, ordförande för Svensk Scenkonst.

På plats fanns flera chefer och fackliga representanter som kunde berätta om det lokala och regionala arbetet mot sexuella trakasserier. Genom att arbetsgivare och fackförbund arbetar tillsammans får insatserna extra styrka och genomslag.

– För ett år sedan startade vi arbetet med enkäter och den oberoende kommissionen väldigt snabbt. Då fick vi den kunskap som behövdes för att påbörja det långsiktiga arbetet. Det har öppnat för en helt annan typ av samtal och för att man ska veta vart man ska vända sig om man är utsatt och att det finns beredskap. Men det här är ett långsiktigt arbete som nu fortsätter – för ett helt samhälle som måste förändras, sa Mika Romanus, förbundsdirektör vid Teaterförbundet.

Text och foto: Peter Rehnfeldt


Program 8 november 2018

Moderator: Anna Lindman

13.00 VÄLKOMMEN
Stefan Forsberg, ordförande Svensk Scenkonst
Simon Norrthon, ordförande, Teaterförbundet för scen och film

13.05 BERÄTTELSER – FRAMFÖR OCH BAKOM SCENEN
Sofia Rönnegård, Hanna Dorsin, Hilda Stenhäll
Skrivet av Maria Sundbom och samordnat av Sofia Wärngård-Lang

13.15 PARTSGEMENSAMT ARBETE MOT SEXUELLA TRAKASSERIER
Mika Romanus, förbundsdirektör, Teaterförbundet för scen och film
Mikael Brännvall, vd, Svensk Scenkonst

13.30 SEXUELLA TRAKASSERIER I ETT ORGANISATORISKT SAMMANHANG
Anna Wahl, professor, Genus, organisation och ledning, vicerektor för Jämställdhet och värdegrund, KTH i Stockholm

14.15 SÅ ARBETAR VI MOT SEXUELLA TRAKASSERIER
GöteborgsOperan: Vivi Fonsmark, HR-chef, Anna-Karin Simlund, vice ordförande i Symf.
Riksteatern: Anette Majoros, HR-chef, Charly Wassberg Boros, förtroendevald i Teaterförbundets lokalavdelning

15.00 PAUS

15.30 ATT LEDA FÖRÄNDRING I EN POST-METOO-VÄRLD
Karol Vieker, Equality and Diversity Manager, Handelshögskolan

16.15 SAMMANFATTNING AV DAGEN
Anna Carlson, skådespelare, tidigare ordförande i Teaterförbundet för scen och film, Kajsa Giertz, teaterchef, Helsingborg Arena och Scen, Jesper Larsson, vd Malmö Live, Anna-Karin Simlund, vice ordförande, Symf

16.45 AVSLUTANDE ORD
Simon Norrthon, ordförande, Teaterförbundet för scen och film
Stefan Forsberg, ordförande Svensk Scenkonst