Ett avtal för att växla karriär

Från och med den 1 januari 2016 är det möjligt för dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker att ansöka om stöd enligt det nya kollektivavtalet Scenkonstens Omställning och Karriärväxling.

Avtalet som gäller från den 1 januari 2015 har tecknats av Teaterförbundet, Symf och Svensk Scenkonst för att ge stöd till frivillig karriärväxling för vissa konstnärliga yrkesgrupper som är eller har varit anställda på offentligt finansierade scenkonstinstitutioner. Stödet kan innebära både aktivt och ekonomiskt stöd för omställning och karriärväxling.

Ansökan skickas till den nybildade kollektivavtalsstiftelsen SOKstiftelsen. Verksamheten i stiftelsen kommer att vara igång under senare delen av 2016, men för att ingen ska gå miste om stöd på grund av hur kvalifikationstider räknas erbjuds möjligheten att skicka in ansökan från den 1 januari 2016, även om stödet kan erbjudas först senare.

Den 1 januari 2016 lanseras en första, temporär webbplats med information och ansökningsblanketter, www.sokstiftelsen.se.